Συνδυάστε με την Ομάδα 7 στο νεότερο DLC της Valkyria Chronicles 4

^