Κόκκινο εναντίον μπλε για να το καλέσετε κλείνει μετά από 100 ... NOOOOO !!!

^