Το Rainbow Six Siege beta παρατάθηκε μέχρι τις 4 Οκτωβρίου

^