Προεπισκόπηση: Εξήγησε το σύστημα Tendency Demons's Souls

^