Η ESA συνεργάζεται με τη Sony, τη Microsoft και τη Nintendo για να αποκαλύψει πιθανότητες σε κουτιά πλάνης

^