Πού θα βρείτε το Flamethrower TM 125 στο Pokémon Scarlet & Violet

^