Δεν υπάρχουν σημαντικοί ηθοποιοί στο Command & Conquer 4, και εδώ γιατί

^