Το Netflix βαθμολογεί μια σειρά Cowboy Bebop με ζωντανή δράση

^