Το Monster Rancher on Switch διατηρεί το στυλ PSOne

^