Ο Monark λαμβάνει ένα demo, με την πρόοδο να συνεχίζεται στο πλήρες παιχνίδι

^