Το Modern Warfare 3 εισάγει ένα εντελώς νέο σύστημα Killstreak

^