Το Metroid Dread έχει πολλαπλά κινούμενα σχέδια για το αφεντικό με κρυμμένες ακολουθίες

^