Είναι επίσημο! Ο Switch ξεπέρασε τις πωλήσεις του Wii U σε όλη τη ζωή το 2017

^