Πώς διαφέρει ο σχεδιασμός δοκιμών για χειροκίνητα και αυτοματοποιημένα έργα;

^