Πώς λειτουργεί η δοκιμή βάσει δεδομένων (παραδείγματα QTP και σεληνίου)

^