Εδώ φαίνεται το Sega Genesis Mini μοιάζει γεμάτο με όλα τα άλλα μεγάλα minis

^