Το Gundam Versus ξεκίνησε τη βήτα στις 2 Σεπτεμβρίου στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη και 94 κινητά κοστούμια μπορούν να αναπαραχθούν

^