Το Fortnite παίρνει μια φυσική απελευθέρωση που κοστίζει $ 30

^