Η τεράστια ενημέρωση Night of the Moth του Fallout 76 κυκλοφορεί, αλλά δεν υπάρχει Chapstick

^