Η φυσική έκδοση Metroid Prime Remastered έχει αναστρέψιμη τέχνη κουτιών

^