Ο νέος Dante του DmC είναι φανερά καλύτερος από τον παλιό Dante

^