Διαφορά μεταξύ γωνιακών εκδόσεων: Angular Vs AngularJS

^