Το Dead Space 3 είναι το τελευταίο παιχνίδι που έχει αποτύχει επίσημα

^