Οι προϊστάμενοι της Dark Souls II DLC είναι Σκληροί

^