Κοινές μέθοδοι λίστας Python με σύνταξη και παραδείγματα

^