Κλήση όλων των αυτοκινήτων έχει φτάσει? Οι παίκτες του PS3 χαίρονται

^