Μετά την αναπαραγωγή της έκδοσης PS4, το PSO 2 πρέπει να βγει αμέσως στο εξωτερικό

^