Τώρα μπορείτε να παίζετε επίσημα το Space Harrier II ενώ βρίσκεστε στο διάστημα στο τηλέφωνό σας

^