Το Xbox One θα επιτρέψει την προσαρμογή των gamerpics πριν από καιρό

^