Το Witcher 3 ολοκληρώνει την εμμονή του φωτιστικού κεριού Geralt

^