Γιορτάζουμε τα 23α γενέθλια του Sonic με τον μόνο τρόπο που γνωρίζουμε πώς

^