>

Το Callisto Protocol έγινε χρυσό, έτοιμο για κυκλοφορία τον Δεκέμβριο

^