Δεν υπάρχουν σχέδια για παρακολούθηση πολεμικών εχθρών Warriors αυτή τη στιγμή, αλλά ο Koei Tecmo θέλει να κάνει κάτι τέτοιο

^