Το θησαυροφυλάκιο Konami Famicom έχασε τους δυτικούς

^