Η αγγλική έκδοση του Super Robot Wars V for Switch ξεκινά στην Ασία στις 3 Οκτωβρίου

^