Ο developer του Snake Pass αλλάζει το λογότυπο Switch, επειδή το διαδίκτυο το μισεί

^