Το βάθος των μηχανικών του Tetris 99 κάνει το αδύνατο, βελτιώνοντας ένα τέλειο παιχνίδι

^