Το Star Trek Online εκχωρεί πίσω τα μελλοντικά hoverboards

^