Φήμες: Τα κρυμμένα δεδομένα αποκαλύπτουν νέα στάδια Splatoon, τρόπους και όπλα

^