Το Rainbow Six Siege αποκαλύπτει επίσημα τη λειτουργία: Burnt Horizon, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών Gridlock και Mozzie

^