Οι επιδρομείς του Broken Planet παίρνουν μια δεύτερη ευκαιρία με την επανεκκίνηση ως Spacelords που είναι ελεύθεροι να παίξουν

^