Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα PTR Overwatch βλέπει τους σπάνιους Reaper, McCree buffs, καθώς και αλλαγές στο Roadhog

^