Ήρθε από την Ιαπωνία! Spriggan: Σεληνιακό στίχο

^