Εισαγωγή στο σενάριο VuGen (Virtual User Generator) με παράδειγμα εγγραφής

^