Πώς και γιατί τα παιχνίδια Platinum κάνουν το Nier 2

^