Το Halo Infinite λαμβάνει αυξημένη πληρωμή XP για τους πρώτους αγώνες της ημέρας

^