Πέντε χρόνια αργότερα, η Συλλογική Ζήδα των Θεών είναι ακόμα όμορφη

^