Η νέα επέκταση του Final Fantasy XIV θα έχει επιδρομή με θέμα NieR

^