Το Farming Simulator είναι ένα esport, γιατί φυσικά και είναι

^