Ενημερωμένη έκδοση κώδικα εκκίνησης του Elden Ring για την αντιμετώπιση προβλημάτων σταθερότητας στην κονσόλα

^